Τηλεκπαίδευση

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση με ΠΣΔ eclass
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση με Cisco Webex

Ψηφιακεσ ταξεισ εκπαιδευτικων

Τάξη / Ειδικότητα  Επώνυμο    Όνομα   Ψηφιακή Τάξη
Διευθυντής Τζιόλης Δημήτριος 
https://minedu-primary2.webex.com/meet/dtziolis
Α΄ Τέα Κωνσταντία
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/konstatea
Β΄ Θεοχάρη Ελένη
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/eltheochar
Γ΄ EυαγγελοπούλουΈφη
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/evevmorfia
Δ΄ Περσάκη Γιώτα
  https://minedu-primary2.webex.com/meet/ppersaki
Ε΄ Τσιβοπούλου Δήμητρα
  https://minedu-primary2.webex.com/meet/tsdimitr
ΣΤ1΄ Γουντσιώτης Γιώργος
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/ggountsiot
ΣΤ2΄ Μουχτής  Γιάννης
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/mouxtisg
Αγγλικά Κατσαμπέλας Ιωάννης
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/katsabelas
Πληροφορική Κουτελίδα Χριστίνα
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/koutelida
Μουσική Παναγούλη Ειρήνη
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/eipanago
Γυμναστική  Φορφόλιας Σπύρος
 https://minedu-primary2.webex.com/meet/sforfol
Γαλλικά Καζαντζή Δήμητρα 
https://minedu-primary2.webex.com/meet/dikazantzi